ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΑΦΗΣ/ SMART CARDS

Οι ασύρματες κάρτες ( rfid cards ) χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τη συχνότητα και το πρωτόκολλο επικοινωνίας τους καθώς, την χωρητικότητα της μνήμης τους και το επίπεδο ασφάλειας που παρέχουν.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις πιο γνωστές κατηγορίες καρτών που χρησιμοποιούνται ευρέως.

125 Khz

• EM4100 read-only
• EM4305 read-write memory protected 512 bit
• T5557 read-write memory protected 330 bit

13,56 Mhz

• MIFARE S50 read-write memory protected 1 Kbyte
• MIFARE S70 read-write memory protected 4 Kbyte
• MIFARE ultralight 64 byte

• Παρέχουμε δυνατότητα προγραμματισμού των καρτών ώστε να τις παραλάβετε προγραμματισμένες και έτοιμες για χρήση.