ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΑΦΗΣ/ SMART CARDS

Οι κάρτες επαφής (smart cards) χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με την χωρητικότητα της μνήμης τους και το επίπεδο ασφάλειας που παρέχουν.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις πιο γνωστές κατηγορίες καρτών που χρησιμοποιούνται ευρέως.

  ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ Ι²C

24c02…24c064

Οι κάρτες I²C είναι απλές κάρτες με μνήμη από 256 byte έως 2Kbyte

ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (PIN)

SLE 6636

SLE 5528

SLE 4442/5542

Οι κάρτες της σειράς SLE είναι κάρτες με μνήμη και pin code protected από 221 bit έως 1Kbyte

Παρέχουμε δυνατότητα προγραμματισμού των καρτών ώστε να τις παραλάβετε προγραμματισμένες και έτοιμες για χρήση.