ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Η μαγνητική ταινία έχει 3 track προγραμματισμού, πλάτος 12,7mm και ξεκινάει 4-5mm από την πάνω ή κάτω άκρη της κάρτας.

  • Στο 1ο track μπορούμε να γράψουμε 79 χαρακτήρες που περιέχουν αριθμούς και γράμματα.
  • Στο 2ο track μπορούμε να γράψουμε 40 αριθμητικούς χαρακτήρες.
  • Στο 3ο track μπορούμε να γράψουμε 107 αριθμητικούς χαρακτήρες.

Παρέχουμε δυνατότητα προγραμματισμού των καρτών ώστε να τις παραλάβετε προγραμματισμένες και έτοιμες για χρήση.