ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Οι μαγνητικές κάρτες ενσωματώνουν μαγνητική ταινία στην μία όψη τους, η οποία περιέχει τρία μαγνητικά κανάλια (track) στα οποία μπορούμε να αποθηκεύσουμε πληροφορίες του κατόχου της. Οι μαγνητικές ταινίες χωρίζονται σε αρκετούς τύπους μαγνήτισης, LOCO, MECO, HICO, αλλά κυρίως χρησιμοποιούνται οι Lo-Co και οι Hi-Co.

Χαμηλής μαγνήτισης LOCO (Low coercivity 300oe)
Αυτές τις χρησιμοποιούμε όταν χρειαζόμαστε συχνή επανεγγραφή της κάρτας και η χρήση της προορίζεται για μικρό χρονικό διάστημα.

Υψηλής μαγνήτισης HICO (High coercivity 2750oe)
Αυτές τις χρησιμοποιούμε όταν χρειαζόμαστε ισχυρό μαγνητισμό της κάρτας και η χρήση τους προορίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί απομαγνητίζονται δύσκολα.

Στο κεφάλαιο Τεχνικές Πληροφορίες θα βρείτε μερικά επιπλέον χαρακτηριστικά για αυτές.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ