ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΤΑΣ

Οι φυσικές διαστάσεις της κάρτας είναι σύμφωνα με το ISO 7810 (ID-1 size) και τα χαρακτηριστικά της είναι 85,60mm X 53,98mm με ακτίνα (radius) 3,18 και πάχος υλικού 0,76mm.