ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΚΕΤΑΣ

Οι διαστάσεις της μακέτας πρέπει να είναι 6×9 cm τελικό χωρίς ξακρίσματα σε μορφή αρχείου PDF ανοιχτό και κλειστό για PC. Το ανοιχτό αρχείο είναι απαραίτητο για τυχόν μετατροπές ενώ το κλειστό για την επιβεβαίωση της τελικής μακέτας (δεν έχουν χτυπήσει οι γραμματοσειρές κ.λπ.). Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιόμορφων γραμματοσειρών, θα πρέπει να στέλνονται και αυτές για PC.