Εμφακέλλωση κάρτας-έντυπου

Εμφακέλωση εντύπου με επικολλημένη κάρτα και ταυτοποίηση μεταβλητών δεδομένων κάρτας-έντυπου με φάκελο.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ