Επικόλληση καρτών

Υπηρεσία επικόλλησης καρτών σε έντυπο με αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης με μη μόνιμη συγκράτηση (not permanent) για εύκολη αποκόλληση της κάρτας χωρίς καταστροφή του εντύπου και της κάρτας, όπως επίσης και ταυτοποίηση μεταβλητών δεδομένων κάρτας-εντύπου.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ